Archive for the ‘Presentatie’ Category

Feedback MOCKUP 04-06-2009

juni 4, 2009

Project Supervisor feedback

Project:
-demarcation
reasonable
Research Questions
reasonable
-Relevance
good
-Underpinning of assumptions
reasonable
-Adequate embedding
good
-Artistic level
poor
-Technical level
reasonable
Comments
de opzet van het plan is redelijk, ik heb nog niet voldoende kunnen zien van de uitwerking om echt een goede inschatting te kunnen maken.
Process
-Realistic project planning
reasonable
-Design Strategy
reasonable
-Application research data
reasonable
-Insight design process
reasonable
Quality of method of gathering research material
poor
Quality of research data
   
-Quality of design process
 
Comments
werklustig
maar neigt naar oppervlakkigheid, meer kritische houding ten opzichte van je onderwerp laat je scherpere keuzes maken
Guidance Process
professional attitude
reasonable
Comments
 
Overall asessment
reasonable
Judgement and feedback
 
Trajectory advice
orange
 

 

Supportive narrative supervisor feedback

supervisor
bibi straatman
Summary by supervisor
Quality of the research process
Relevance of the research questions for the project work
good
range of research methods and sources
reasonable
Quality of the analysis of the gathered research material and data
reasonable
Quality of outline
-demarcation
reasonable
-Overall structure
good
-Clarity of research question
good
-Quality of sub questions
reasonable
-Research methodology
reasonable
-Quality of sources
reasonable
Comments
de centrale vraag: wat is een goed interactief narratief, is nog steeds wat breed.
ik mis nog een duidelijke specificatie rond interactie-modellen voor web-based narratieven.
Ook mis ik een mogelijke (genre) indeling voor web-based interactieve narratieven.
Verder: hoe, met welke criteria ga je je cases (voorbeelden van web-based interactieve narratieven) beoordelen?
Quality of example chapter
-Demarcation
reasonable
-Structure
good
-Style and Formulation
good
Comments
onderwerp en vraagstelling kan nog specifieker worden benoemd. Daardoor wordt ook duidelijker wat je met je cases wilt gaan doen.
Quality of Flow supervision
good
Comments
danny laat zich goed coachen en heeft al veel werk verzet door mogelijke case-studies te onderzoeken
Thesis assesment
reasonable
welke criteria heb je al ontwikkeld voor een ‘goed’ interactief narratief?
Waar ga je je criteria halen?
MA trajectory advice
green
 

 

Mock exam comittee feedback

Mock Comittee
Jaap, Bibi en Emile
Quality
Student presentation
good
Thesis elaboration
poor
Project elaboration
good
Integration Thesis and Project
reasonable
Positioning within the discipline
not applicable
Reflection on personal and professional growth
reasonable
Realism of planning
reasonable
Estimated progress indicators
completion of project work (%)
50
completion of thesis work (%)
50
Strengths
Persoonlijke betrokkenheid
Relevant onderwerp
weaknesses
Neiging tot oppervlakkigheid die het onderwerp niet verdient
Geen centrale themathiek/vraagstelling waarmee je je middelen in overeenstemming brengt. Hiermee lopp je het gevaar dat het zeer fragmentarisch blijft
Recommendations
-je hebt beoordelingscriteria en systemen nodig om je mateiaal te beoordelen en analyseren.
-relevantere en betere casestudies/documentaires kiezen / analyseren en daar ook echt iets mee doen in je project.
-Je moet inhoudelijker gaan werken zowel in SP en project!!!
Ma Trajectory advice
orange
Advertenties

Mockup

mei 30, 2009

De Mockup presentatie is hier te bekijken:

http://student-kmt.hku.nl/~danny/master/mock/mockup.html

Presentatie Pitch

maart 16, 2009

http://student-kmt.hku.nl/~danny/master/presentatie.html

Presentatie #1

februari 11, 2009

De eerste presentatie is hier te bekijken:

http://student-kmt.hku.nl/~danny/master/Presentatie.ppt